سوریه در صورت تسهیل پروژه انتقال گاز مصر به لبنان از طریق خاک خود ، امکان دستیابی سوريه به گاز و برق بجاي "پول" را اعلام کرد.
ادامه مطلب