حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران پس از پایان فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل در سفری منطقه ای به لبنان و سوریه خواهد رفت.
ادامه مطلب