رئیس مجلس خلق اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که بشار حافظ اسد
ادامه مطلب