رئیس جمهور بشار اسد با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر خارجه ایران در امور سیاسی و هیئت همراه وی دیدار کرد.
ادامه مطلب