بیانیه صادر شده وزرای سه کشور عربی در امان (پایتخت اردن) این کشور آماده است تا از این پس در چارچوب انتقال برق از سوریه به لبنان همکاری نماید.
ادامه مطلب