یک هیئت لبنانی برای بررسی همکاری های دو جانبه و انتقال گاز مصری به لبنان از طریق سوریه وارد دمشق شد
ادامه مطلب