نمایشگاه خلاقیت و اختراعات "الباسل" سوریه توسط وزارت تجارت داخلی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان امروز یک شنبه 24 اکتبر آغاز به کار میکند
ادامه مطلب