یک پروژه برای شیرین سازی آب دریا و انتقال آب رودخانه الفرات به دمشق و مناطق جنوبی کشور
ادامه مطلب