گفتگوی اختصاصی دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با مدیر شهرک صنعتی العرقوب و دعوت به سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر
ادامه مطلب