یکصد و هفتمین نشست شورای وزیران سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت (اواپک) با مشارکت سوریه روز پنج شنبه  از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
ادامه مطلب