شورای وزیران سوریه اولویت های کاری وزارتخانه ها برای سال 2022 را تعیین کرد.بهبود واقعیت بخش انرژی، اجرای پروژه‌های جدید برای تولید برق
ادامه مطلب