وزارت حمل و نقل سوریه اعلام کرد که امروز جمعه اولین پرواز بین المللی پاکستان (PIA) در فرودگاه دمشق بر زمین می نشیند.
ادامه مطلب