یک اپلیکیشن سوری جدید در حوزه تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی مجوز نهایی را از سازمان ملی خدمات شبکه سوریه دریافت کرده است.
ادامه مطلب