مدیر شهرک صنعتی شیخ نجار در حلب، اظهار کرد که مذاکرات با روسیه برای ایجاد نیروگاه گازی با ظرفیت 22 مگاوات برای تولید برق در حال انجام است.
ادامه مطلب