انجام 3 پروژه آبی در حومه شمالی دیر الزور توسط سازمان دولتی آب شرب و اتمام بازسازی 5 چاه آب حومه مناطق آزاد شده ادلب
ادامه مطلب