سازمان دولتی راه آهن سوریه از شروع حرکت قطارهای مسافربری در ایستگاه های القدم-السبینه و بالعکس ، از امروز برای خدمت رسانی به شهروندان دمشق خبر داد.
ادامه مطلب