یک هیات سوری و لبنانی و مصری از ایستگاه های گاز الریان و الدبوسیه جهت اطلاع از خطوط گاز پروژه انتقال گاز مصر به لبنان بازدید کرد
ادامه مطلب