مدیر بخش امنیت کیفری سوریه از سفر یک هیئت دبیر خانه مرکزی سازمان جهانی اینترپل به دمشق در ماه آینده خبر داد.
ادامه مطلب