بیش از یک میلیارد دلار ، کل واردات مشتقات نفتی ، گاز ، بنزین و گازوئیل در سوریه طی 6 ماه (فرصت سرمايه گذاری در سوریه)
ادامه مطلب