مقدار سبزیجات زمستانی تولید شده در الحسکه و عرضه شده در بازارهای آن به 5000 تن از آغاز عملیات بازاریابی در اوایل ماه گذشته تا کنون رسیده است.
ادامه مطلب