رئیس بانک مرکزی سوریه توافق کرد که 50 درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به نرخ ارز بازار آزاد ، را مبادله کند
ادامه مطلب