ما به طور مشترک با سوریه در حال کار کردن بر روی پروژه‌های دانش‌بنیانی در حوزه تحهیزات پزشکی هستیم و به بازار کشور سوریه نیز وارد شده‌ایم.
ادامه مطلب