بازدید دکتر بسام ابراهیم وزیر علوم سوریه از نمایشگاه دائم محصولات شرکت‌های دانش بنیان، توسعه بازار محصولات فناورانه ایرانی
ادامه مطلب