"فروش مستقیم از تولید کننده و وارد کننده به مصرف کننده" شعار بازار "رمضان الخیر" است
ادامه مطلب