در زمینه احیای اراضی، وزارت منابع آب سوریه پروژه احیای 3000 هکتار از دشت های جنوبی حلب را با هزینه 3.5 میلیارد لير سوریه به بهره برداری رساند
ادامه مطلب