بشار اسد با اتومبیل خود و بدون هیچ همراهی مانند یک شهروند معمولی ، وارد شهرک صنعتی "حسیا" در حمص شد
ادامه مطلب