با حضور اداره کل گمرک سوریه ، بازرگانان حلب تفاهم نامه با گمرگ منعقد کردند
ادامه مطلب