وزارت گردشگری قراردادی را برای بازسازی ، تجهیز و سرمایه گذاری هتل بادیه الشام چهار ستاره در استان دیر الزور امضا کرده است.
ادامه مطلب