استانداری حلب با همکاری مسئولان اداره آموزش و پرورش و اداره ساختمان مدارس همچنان طرح خود را برای بازسازی مدارس آسیب دیده
ادامه مطلب