تصویب قرارداد بازسازی شرکت سیمان العربیه در حلب، با ظرفیت تولید سالانه 1.1 میلیون تن
ادامه مطلب