وزیر صنعت زیاد صباغ با هیاتی از نمایندگان شرکت ایرانی "امرسان" متخصص در تولید لوازم خانگی درباره امکان بازسازی و توسعه نشستی برگزار کرد
ادامه مطلب