پس از بازسازی شبکه برق شهری، وصل مجدد جریان برق در روستاهای غنیمیه و وادی شیخان در حومه لاذقیه
ادامه مطلب