شرکت دولتی نساجی "الخماسیه" به بازسازی و نگهداری ماشین آلات خود ادامه می دهد و فروش خود را به بیش از 2.9 میلیارد لیر رسانده است.
ادامه مطلب