بازسازی کارخانه خشک فسفات در معادن “خنیفیس” و راه اندازی آن با ظرفیت تولید سالانه 650 هزار تن
ادامه مطلب