تامین برق  در سوریه باعث بازگشت اکثریت صنعتگران از مصر خواهد شد.وضعیت صنعتگران سوری به دلیل هزینه های بالای اجاره کارخانه در مصر خوب نیست
ادامه مطلب