حمله ملخ‌ها به باغات و زمین‌های کشاورزی سوریه خساراتی را بر جا گذاشته است
ادامه مطلب