دیدار مهندس رجایی مدیر عامل هلدنیگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس با وزیر کشاورزی کشور سوریه
ادامه مطلب