یوسف قاسم، مدیر سازمان غلات سوریه، 46 مرکز برای دریافت گندم از کشاورزان تعیین نمود
ادامه مطلب