بانک البرکه سوریه اولین مرکز تخصصی در امور خرد مالی تا سقف 50 میلیون لیر سوریه را در استان حلب راه اندازی کرد
ادامه مطلب