شعبه بانک تعاون کشاورزی استان السویداء از آغاز فروش کود پتاس سولفات مورد نیاز درختان مثمربه کشاورزان خبر داد.
ادامه مطلب