تاسیس بانک ملی اسلامی به عنوان یک شرکت سهامی عام در جمهوری عربی سوریه با سرمایه 25 میلیارد لیر سوریه(حدود 7 میلیون دلار)
ادامه مطلب