مهندس غسان الزامل وزیر برق در دیدار با الکساندر یفیموف سفیر روسیه در دمشق پروژه های مشترک بین دو کشور دوست را بررسی کردند.
ادامه مطلب