رئیس اتحادیه حرفه‌ای کارگران ریسندگی و بافندگی: پیامدهای جنگ تأثیر مستقیمی بر فرآیندهای تولید و بازاریابی در بخش ریسندگی و بافندگی گذاشته است.
ادامه مطلب