اتاق صنعت دمشق:  آماده سازی یک طرح یکپارچه برای پیشرفت بخش شیمیایی محصولات"پلاستیک"
ادامه مطلب