چرا از یک کشور دوست مانند ایران یا چین یا روسیه برای ایجاد یک کارخانه مدرن برای تولید تجهیزات ماشین آلات کشاورزی استفاده نمی‌کنیم؟
ادامه مطلب