دریافت بذر جو از کشاورزان به قیمت 1270 لیر سوریه برای هر کیلو گرم آغاز شد
ادامه مطلب