با پایان برداشت محصول پنبه در حسکه، بیش از 14 هزار تن پنبه در استان تولید و به کارخانه‌های حلاجی پنبه‌ منتقل شد.
ادامه مطلب