حضور هیاتی از دانشگاه آزاد اسلامی به کشور سوریه با اهداف اتصال حلقه‌های مفقوده دانشگاه‌های ایران و سوریه
ادامه مطلب