رادیو اقتصاد طی یک گفتگوی زنده با مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه مسائل پیرامون روابط اقتصادی ایران در منطقه به ویژه کشور سوریه را مورد بررسی قرار داد.
ادامه مطلب