وزیر برق سوریه ، غسان الزامل ، اعلام کرد که بازسازی خطوط انتقال برق اردن و لبنان ممکن است قبل از از پایان سال جاری به پایان برسد.
ادامه مطلب